Աշխատանքային նախագիծ 16.04.2018թ.-20.04.2018թ.

Աշխատանքային նախագիծ 16.04.2018թ.-20.04.2018թ.16.04.2018թ. 10:30-11:00  Նախաճաշ 12:00-12:30  Ուրախ օտար լեզու 13:35-14:00  Հանգստի ժամ 14:00-14:30   Աշխատանք էլեկտրոնային գրատախտակով. մաթեմատիկական խաղեր 14:30-15:00   Մարզական դադար 15:00-15-30  Հետճաշիկ 15:30-16:00   Երաժշտական գործունեություն. «Վիճակի երգը», «Հե՜յ, իմ նազան» 16:00-16:30   Զբոսանք Քոլեջի հարակից բակում 16:30-16:40   Միջավայրի խնամք 16:40 Ճանապարհ դեպի տուն    17.04.2018թ. 10:00-10:30   Նախաճաշ 13:30-14:00  Հանգստի կազմակերպում 14:00-14:30  Լեզվագործունեություն. 14:30-15:00  Մարզական դադար 15:00-15:30  Հետճաշիկ 15:30-16:00  Միջավայրի խնամք, բույսերի ջրում 16:00-16:30 … Continue reading Աշխատանքային նախագիծ 16.04.2018թ.-20.04.2018թ.

Աշխատանքային նախագիծ. 09.04.2018թ. 13.04.2018թ.

Երկուշաբթի 10:30-11:00  Նախաճաշ 12:00-12:30  Ճաշ 13:35-14:00  Մուլտֆիլմի դիտում 14:00-14:30  Մարզական դադար 14:30-15:00  Աշխատանք էլեկտրոնային գրատախտակով. մաթեմատիկական խաղեր 15:00-15:30  Հետճաշիկ 15:30-16:30  Զբոսանք Քոլեջի հարակից բակում 16:30-16:40  Միջավայրի խնամք         16:40 ՈՒղղություն դեպի տուն Երեքշաբթի 10:30-11:00  Նախաճաշ 12:00-12:30  Ճաշ 12:30-13:00  Ուրախ օտար լեզու  Kids Easter Songs 13:00-13:30  Բանավոր մաթեմատիկա, թվակազմություն 13:30-14:00  Հանգստի ժամ 14:00-14:30  Աշխատանք ուսգործիքով.… Continue reading Աշխատանքային նախագիծ. 09.04.2018թ. 13.04.2018թ.

Աշխատանքային նախագիծ. 03.04.2018թ. 07.04.2018թ.

03.04.2018թ. 10:30-11:00  Նախաճաշ 12:00-12:30  Ճաշ 13:35-14:00  Մուլտֆիլմի դիտում 14:00-14:30  Երաժշտական գործունեություն. «Օր պար, ճոր պար», «Խնկի ծառ»,Զնկլիկ, Կարկաչա, 14:30-15:00  Աշխատանք էլեկտրոնային գրատախտակով. մաթեմատիկական խաղեր 15:00-15:30  Հետճաշիկ 15:30-16:30  Զբոսանք Քոլեջի հարակից բակում 16:30-16:40  Միջավայրի խնամք         16:40 ՈՒղղություն դեպի տուն 04.04.2018թ. 10:30-11:00  Նախաճաշ 12:00-12:30  Ճաշ 12:30-13:00  Ուրախ օտար լեզու  Kids Easter Songs 13:00-13:30  Բանավոր մաթեմատիկա, թվակազմություն 13:30-14:00 … Continue reading Աշխատանքային նախագիծ. 03.04.2018թ. 07.04.2018թ.